skip to Main Content
𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗖𝗼𝗯𝗮𝗹𝘁 𝗥𝗲𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿
 ทางเลือกใหม่สำหรับเครื่องมือคงสภาพฟัน
✅ แข็งแรง ผลิตจากโลหะมาตรฐาน CE , ISO
✅ บางเพียง 0.5 มม. ทำให้รู้สึกสบายเมื่อสวมใส่
✅ อายุการใช้งานยาวนานกว่า Retainer แบบ Acrylic
✅ หลากหลาย Design ตามความเหมาะสมของแต่ละเคส
มีให้เลือก 3 รูปแบบ
• 𝐀𝐥𝐥 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐚𝐥𝐭 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫
• 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗖𝗼𝗯𝗮𝗹𝘁 𝗥𝗲𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗟𝗮𝗯𝗶𝗮𝗹 𝘄𝗶𝗿𝗲
• 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗖𝗼𝗯𝗮𝗹𝘁 𝗥𝗲𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗔𝗰𝗿𝘆𝗹𝗶𝗰 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲
📣มั่นใจกับการ รับประกันคุณภาพ นาน 6 เดือน
📣 ทีมช่างทันตกรรมที่พร้อมดูแลงานของคุณหมออย่างใกล้ชิด
**** เหมาะสำหรับใช้ในการคงสภาพฟัน ไม่แนะนำให้สวมใส่ขณะบดเคี้ยวอาหาร ****
Back To Top