skip to Main Content

การมอบชุดแปรงฟันยาสีฟันจำนวน 100 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถม สำหรับ 🎉 ลำดับที่ 96 ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมส่งต่อรอยยิ้มในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันที่ดีและสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้กับน้องๆ นักเรียนใน จ. กำแพงเพชร ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน

การดำเนินโครงการ ฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ. 2562 ได้มอบชุดแปรงฟันยาสีฟันให้กับนักเรียน ผ่านโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 12,100 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพฟันที่ดีให้แก่เยาวชนไทย

Back To Top